Új Egyházmegyei Központot szenteltek

Írta:  2017. október 10., kedd 10:40


Október 6-án, pénteken került sor Erdőszentgyörgyön az új Egyházmegyei Központ átadására. A Református Esperesi Hivatalt ünnepi istentisztelet keretén belül szentelték fel, ahol jelen voltak a Küküllői Református Egyházmegye lelkészei, az Erdélyi Református Egyházmegye püspöke, valamint esperese is.

A Magyarország Kormánya támogatásával felépült esperesi hivatal a Küküllői Református Egyházmegye központjaként fog működni Erdőszentgyörgyön. Az átadási ünnepség istentisztelet keretében zajlott, ahol elsőként Kántor Csaba püspökhelyettes imáját hallhatták a jelenlevők. Őt követően Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházmegye püspöke szólt a jelenlévőkhöz. Sámuel második könyvének 7. részéből így idézett:Idén a reformáció 500. évében nincs olyan közösség egyházunkban, amely ne ünnepelne, a büszke múltba való tekintés mellett pedig a jövőbeli tervek megfogalmazása is helyet kap, mindvégig Isten igéje és üzenete által vezetve. A püspök kiemelte, a reformátorok a saját koruk valóságában gondolkodtak, folyamatosan keresték a válaszokat az aktuális kérdésekre, nem távolodva el az igétől – ezt kell tennünk nekünk, mai egyháztagoknak is, saját környezetünk történéseihez alkalmazkodva. „Az egyházmegyék székhelyeinek építésével mi is várat építünk, biztos menedéket” – hangsúlyozta Kató Béla.

A püspököt Fekete János szavai váltották fel. Beszédében kiemelte, hogy az új épület meglétének csak akkor lesz értelme, ha tartalommal és tevékenységekkel töltik meg a termeket, hogy az egyházmegye közösségét, a híveket szolgálja. Az ünnepélyen jelen volt Brendus Réka, Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője, aki így szólt a jelenlevőkhöz: „mindaz, amit ma itt a Küküllői Református Egyházmegye felmutat, egyszerre a közösségi erő és a jövőbe tekintés példája. Református egyházunknak olyan fellegvara ez, ahol lelkipásztor és hívő ember egyaránt menedékre talál.” Körösi Viktor Dávid, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának nevében köszöntötte az ünneplő közösséget. Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke így fogalmazott: minden ünnep megerősít abban a hitében, hogy mi, erdélyi magyarok erős, életképes közösség vagyunk. Őt követően, Csibi Attila-Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere is felszólalt.

Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese szerint a hivatal felépülésével egy álom valósult meg, amelyre egy évvel ezelőtt nem is számítottak. Végezetül Biró István, az Erdélyi Református Egyházmegye esperese szólt a jelenlévőkhöz.

Az átadó ünnepség keretén belül az újonnan épülő református bölcsőde-óvoda alapkövének letételére is sor került.

Az építkezéshez minden engedély elkészült, így az elkövetkezendő napokban el is kezdődhetnek a munkálatok. A bölcsőde-óvoda építését teljes mértékben a magyar állam finanszírozza. Emellett egy uniós alapból támogatott óvoda, napközi létrehozása is tervben van Erdőszentgyörgyön.

Média

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.

Kereső