menu Főoldal
Hírek

Egyre kevesebb a magyar iskolákban a diák

Andrea Benedek | 2024-01-25

Csökkenő demográfiai mutatók, Maros megyében mintegy 60 ezer fővel kevesebb a lakósság, mint 20 éve, a diákok is fogynak.

Aggasztóak a demográfiai adatok Maros megyében, a magyar lakósság száma az elmúlt két évtizedben több mint 60 ezer fővel csökkent. A két fő tényező, amelyek erősítik ezeket az adatokat: a születések számának drámai csökkenése és az elvándorlás. Ezek a negatív mutatók jelentős mértékben látszanak az iskolák létszámain is, arányosan a magyar iskolákban, osztályokban egyre kevesebb a tanuló. Évről évre csökken a tanköteles diákok száma, így egyre kevesebb a magyar osztályok száma is. Ennek az a következménye, hogy egyre több az összevont osztály, és idővel ezért szűnnek meg a tanintézmények. Ahhoz, hogy egy osztályt elindíthassanak a tanintézmények, megvannak a kötelező, minimum létszámok. Az új tanügyi törvény szerint minimális szinten, de csökkentek az induló osztályokra vonatkozó létszámok. Elemiben és 5-8 osztályban minimum 10 gyerek kell legyen egy osztályban, középiskolában 15. A bölcsődei minimum létszám 5-8 gyerek, óvodában pedig 10. Iskoláink 300 fő fölött működhetnek önállóan.

2023 szeptemberében Maros megyében közel 87 ezer diák kezdte el a tanévet, ebből csupán 27 ezer tanul magyar osztályokban. Nemcsak a magyar iskolásokat, és nem csak a Maros megyeieket érinti az az új intézkedés, amelyet a tanügyminisztérium hozott, miszerint a nyolcadik osztályos diákok létszámától függetlenül, külön kell órákat tartani, külön kell oktatni őket. Ez a pedagógusokat is érinti, hiszen a meglevő katedraszámba is bele kell férjenek.

A tervezet szerint ez az intézkedés arra szolgál, hogy növelje a nyolcadikos teljesítményét a képességvizsgákon, elősegítse a megfelelő felkészülést. Azonban a jelenlegi felállásban is a vizsgatantárgyakat: a román nyelv és irodalmat, a magyar nyelv és irodalmat, valamint a matematikát külön tartják meg a pedagógusok.

 

Írta: Andrea Benedek